KIRAAN MATEMATIK UNTUK MAGNUM 4D 11/03/2012(AHAD)


MAGNUM 4D UNTUK 11/03/2012

RAHSIA KOD TEORI

1AD93C08EV
B39B06/81F2457F
                                   
                                         
NOMBOR-NOMBOR  YANG DISYORKAN MELALUI TEORI KAEDAH COMBINATORIAL
                                                              
                                                                    8+1+2+4+5+7F
 • 9068
 • 9061
 • 9062
 • 9064
 • 9065
 • 9067
 • 3068
 • 3061
 • 3062
 • 3064
 • 3065
 • 3067   
 • 3968
 • 3961
 • 3962
 • 3964
 • 3965
 • 3967
 • 3908
 • 3901
 • 3904
 • 3905
 • 3902
 • 3907      DISYORKAN BERMAIN SISTEM I-PERM SAHAJA.SELAMAT BERJAYA

Catatan Terbaru Catatan Lama